WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA IV NABÓR – Anioły Ekonomii Społecznej

Poniżej prezentujemy Państwu wstępną listę rankingową w ramach czwartego naboru Uczestników/Uczestniczek do projektu „Anioły Ekonomii Społecznej”.

Przypominamy iż zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie przewidujemy możliwość złożenia odwołania w terminie 5 dni od momentu otrzymania pisma informującego o wynikach naboru wraz z kserokopią kart oceny merytorycznej.

Prosimy jednak pamiętać, że odwołanie powinno dotyczyć jedynie wstępnie złożonego formularza rekrutacyjnego czyli wyjaśnienia co do zarzutów Oceniających lub wskazania spełnienia poszczególnych kryteriów lub wymogów.

Nie będą pod obrady kierowane odwołania, które będą zawierały dodatkowe informacje, które nie zostały umieszczone w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.

Informujemy również, że w związku z wymaganiami projektowymi okres wsparcia szkoleniowo – doradczego rozpocznie się już 27 grudnia 2013 r.

[nc-download path=”projekty/aes/Wstepna-lista-rankingowa-IV-nabor-AES.pdf”] [/nc-download]

Skip to content