Informacja dotycząca przetargu nr KARR/08/2013

UWAGA !!!

Ze względu na opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego roboczej wersji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ), Zamawiający zamieszcza właściwą wersję SIWZ oraz przedłuża termin składania ofert do dnia 10.01.2014 r.
W ostatecznej wersji SIWZ różnica dotyczy kryteriów podmiotowych i przedmiotowych.
W kryteriach podmiotowych osób spełniających warunki dopuszczenia do udziału w postępowaniu wymagane jest doświadczenie obejmujące wykonanie kontroli lub monitoringu w przynajmniej dwóch projektach POKL Priorytet VI, Działanie 6.2, w wymiarze nie mniejszym niż 60 monitorowanych lub kontrolowanych podmiotów.
W kryteriach przedmiotowych jedynym kryterium jest cena.
Szczegóły dotyczące przetargu znajdziecie Państwo na http://karr.koszalin.ibip.pl/public/?id=131895

Skip to content