Ostateczna lista rankingowa wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego “Twórczy Biznes” II nabór

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Fundacją “Nauka dla Środowiska” pragnie ogłosić ostateczną listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego projektu “Twórczy Biznes” – II edycja Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI : Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 : Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/TBiznes/Ostateczna-lista-rankingowa-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia-pomostowego-przedluzonego-projektu-Tworczy-Biznes-II-edycja.pdf”] [/nc-download]

Skip to content