SZKOLENIA OWES KOSZALIN

Zapraszamy do udziału w kolejnych bezpłatnych szkoleniach realizowanych przez OWES Koszalin

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego zaprasza mieszkańców regionu koszalińskiego oraz przedstawicielki i przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej na kolejne  szkolenia, które odbędą się w sierpniu br. Tym razem przygotowaliśmy dla Państwa następujące szkolenia jednodniowe:

  • Spółdzielczość socjalna”

Termin:20 sierpnia 2014 r. Miejsce szkolenia: Koszalin  Trener: Kamil Zbroja

Zakładane rezultaty szkolenia

Głównym rezultatem szkolenia będzie zdobycie przez jego Uczestników podstawowej wiedzy z zakresu spółdzielczości socjalnej. Przekazana zostanie im wiedza dotycząca samej idei oraz funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Osoby uczestniczące w zajęciach zdobędą umiejętność identyfikowania różnic pomiędzy działalnością gospodarczą, odpłatną
i nieodpłatną działalnością statutową NGO, a spółdzielczością socjalną. Zdobędą też podstawową wiedzę jak krok po kroku tworzy się spółdzielnie socjalne.

Szkolenie będzie miało charakter interaktywnej rozmowy, dyskusji z wykorzystaniem multimedialnej wizualizacji oraz ćwiczeń praktycznych dzięki którym Uczestnicy zdobędą doświadczenie.

  • Źródła i metody pozyskiwania środków na działalność podmiotów ekonomii społecznej.”

Termin: 21 sierpnia 2014 r. Miejsce szkolenia: Koszalin  Trener: Kamil Zbroja

Zakładane rezultaty szkolenia

Głównym rezultatem szkolenia będzie uświadomienie jego Uczestnikom obowiązującego w Polsce systemu przyznawania dotacji.

Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę o możliwościach jakie mają mogąc ubiegać się o dotacje, sposobach dystrybucji środków finansowych i systemie, miejscach, w których publikowane są zaproszenia do aplikowania oraz sposobów aplikowania. Podczas zajęć praktycznych nauczą się wykorzystywać zdobyte informacje w praktyce, co zmieni ich postawę na świadomych istniejących możliwości oraz łatwości pozyskiwania dotacji.

Szkolenie będzie miało charakter interaktywnej rozmowy, dyskusji z wykorzystaniem multimedialnej wizualizacji oraz ćwiczeń praktycznych dzięki którym Uczestnicy zdobędą doświadczenie.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 19.08.2014 r.:

Harmonogram i program szkoleń – http://owes.koszalin.pl/szkolenia/strona-szkolenia-harmonogram/

Informacje na temat szkoleń można uzyskać na stronie http://owes.koszalin.pl/ lub pod nr  tel. 94 341 63 30

Skip to content