Kolejne RÓŻE rozdane!

We wtorek 28 października na scenie Batyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie podsumowaliśmy II edycję konkursu RÓŻA PROMOCJI. Przypomnijmy, że wybieraliśmy w nim najlepsze działania promujące projekty wsparte z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Spotkanie otworzył wicemarszałek Andrzej Jakubowski, który zaprezentował dotychczasowe efekty realizacji dobiegającego końca programu oraz przekonywał, dlaczego warto promować przedsięwzięcia wsparte z RPO WZ. – Nie można poprzestawać na minimum: aktywna promocja projektu to zwiększenie widoczności naszej instytucji lub przedsiębiorstwa. Dlatego w konkursie nagradzamy działania tych beneficjentów, którzy wykraczają poza działania obowiązkowe i starają się zainteresować użytkowników swoim przedsięwzięciem – mówił wicemarszałek Jakubowski, który następnie wręczył wyróżnienia i nagrody.
Za efektywne działania PR i nawiązanie dobrych relacji z przyszłymi uczestnikami wydarzeń artystycznych, odbywających się w Filharmonii Szczecińskiej, wyróżnienie otrzymało Miasto Szczecin. Kolejne wyróżnienie przypadło Wydziałowi Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego za promocję Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Service Inter-Lab. Działania podjęte przez pracowników Wydziału przyczyniają się do lepszego wykorzystania nowej infrastruktury uczelni podczas szkoleń, targów i konferencji. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odebrał wyróżnienie za dostosowanie działań promocyjnych do młodego odbiorcy i skuteczne promowanie idei ochrony bioróżnorodności.
Wśród zdobywców RÓŻ znalazła się firma Power-Tech, która w proces doskonalenia produktów włączyła aktywne działania promocyjne. Firma udowodniła, że nawet niszowy projekt współfinansowany z funduszy europejskich może się przyczynić do zbudowania marki rozpoznawalnej na całym świecie. II miejsce przypadło Międzygminnemu Zakładowi Aktywności Zawodowej (MZAZ) w Dobrej. Działania promocyjne ośrodka zapewniają placówce zamówienia na usługi gwarantujące miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem. Kapituła doceniła też to, że MZAZ upowszechnia ideę przedsiębiorczości społecznej, plusem okazało się także wypracowanie doskonałego modelu współpracy trzeciego sektora z samorządami.
Pierwsza RÓŻA przypadła Akademii Sztuki w Szczecinie. Kapitułę przekonało pomysłowe połączenie młodzieńczej dynamiki działań z ich precyzyjnym zaplanowaniem w harmonogramie realizacji projektu „Akademia ZMIENIA Szczecin: modernizacja Pałacu pod Globusem”. Uczelnia umiejętnie dociera do mieszkańców regionu z informacją i promocją poprzez sztukę, organizację artystycznych happeningów, spójną kampanię medialną, konsekwentnie stosowany system identyfikacji wizualnej. Do społeczności Pomorza Zachodniego dociera z jednoznacznym komunikatem: Pałac pod Globusem otwiera się na wszystkich zainteresowanych kulturą i sztuką.
Po uroczystości wręczenia wyróżnień i nagród inspirujące wykłady dotyczące komunikacji wizualnej wygłosili Patryk Słowiński, wykładowca Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, oraz Bohdan Pawłowicz, wykładowca, członek rady nadzorczej IAA i sędzia Komisji Etyki Reklamy. Na koniec spotkania najnowszą wiedzą dotyczącą negocjacji RPO WZ na lata 2014-2020 podzielił się Marcin Szmyt, dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
Kolejne RÓŻE rozdane, a to oznacza, że wzbogacamy się o nowe historie udanych przedsięwzięć promocyjnych. To one najlepiej przekonują, że dobra promocja po prostu się opłaca.

Skip to content