Szkolenie “Aplikowanie o środki Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” w KARR S.A.

Zapraszamy na szkolenie pt. Aplikowanie o środki Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników Regionalnego Ośrodka EFS w Koszalinie, który funkcjonował przy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. od 2008 do 2014 roku.

Cena szkolenia: 290 zł brutto.

Termin szkolenia: 28 marca 2015

Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Zmiana terminu szkolenia!!!

 W związku z planowanymi w najbliższym czasie zmianami wytycznych termin szkolenia w zakresie „Aplikowania o środki Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014 – 2020” zostanie przesunięty.

O nowym terminie szkolenia zostaną Państwo poinformowani po ogłoszeniu zaktualizowanych wytycznych.

Zgłoszenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres karrsa@karrsa.eu do dnia 19 marca.

W zgłoszeniu należy podać następujące o informacje:

  • Zgłoszenie na szkolenie POWER w dniu 28.03.2015
  • Imię i nazwisko:
  • Instytucja:
  • Telefon:
  • E-mail:
  • Dane do faktury VAT:

Płatności należy dokonać w terminie do 20 marca 2015 roku na konto:

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Nr konta: 27 1104 2118 0000 3416 9400 1001

Tytułem: szkolenie POWER
UWAGA: Prosimy nie dokonywać wpłat zanim nie zostanie ustalony ostateczny termin szkolenia!

[nc-download path=”karr/inne/Program-szkolenia-POWER.docx”] [/nc-download]

Skip to content