Kontrakt samorządowy – nadzieja nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020

karr logoKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działając na terenie województwa zachodniopomorskiego w celu inicjowania, wspierania oraz promowania zrównoważonego rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego oferuje przygotowanie Kontraktu Samorządowego – narzędzia dla planowania i realizacji zintegrowanych przedsięwzięć regionalnych.

Kontrakt Samorządowy realizowany przy współpracy samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych czy sektora B+R tworzony jest w celu wzmocnienia rozwoju gospodarczego obszaru nim objętego. Pragniemy przypomnieć, projekty ujęte w Kontrakcie Samorządowym w obecnej perspektywie finansowania będą miały zarezerwowane środki w ramach budżetu danego priorytetu programu operacyjnego na realizację przedłożonego projektu przy założeniu, że działania te będą realizować cele oraz wskaźniki określone dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.
Podmioty zainteresowane spotkaniem w celu omówienia szans, jakie oferuje Kontrakt Samorządowy zapraszamy do kontaktu z KARR S.A. – karrsa@karrsa.eu

Skip to content