Krajowy Fundusz Szkoleniowy

karr logoKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza pracowników i pracodawców do skorzystania z oferty szkoleń, finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Oferta skierowana jest do osób powyżej 45 roku życia. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje szkolenia menadżerskie, umiejętności osobistych, z zakresu prawa, logistyki, administracji publicznej, finansów, sprzedaży i marketingu, jak również szkolenia zawodowe i indywidualne i in.

KARR S.A. zorganizuje na Państwa życzenie dowolne szkolenie związane z zatrudnieniem.

Już dzisiaj zapraszamy na szkolenie: „Księgowość projektów unijnych w nowej perspektywie 2014 – 2020”

Więcej informacji – karrsa@karrsa, tel. 94 341 63 30

Skip to content