JEREMIE nabór wniosków !

jeremie aktual_10_2014

NABÓR WNIOSKÓW

OD DNIA 21-03-2016 R.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że rozpoczyna nabór wniosków na mikropożyczki z Funduszu Pożyczkowego JEREMIE dla Przedsiębiorczości Akademickiej.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała w dniu 22 lutego 2016 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy akceptacji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Umowę Operacyjną nr 4.3/2015/ZFPJ/2/273, na podstawie której realizuje zadania Pośrednika Finansowego w ramach konkursu 4.3/2015/ZFPJ dotyczącego produktu finansowego w postaci Pożyczki Globalnej dla Przedsiębiorczości Akademickiej.Wysokość utworzonego w ramach KARR S.A. Funduszu Pożyczkowego JEREMIE wynosi 2 058 672,16 zł, a mikropożyczki oferowane są przedsiębiorcom na zasadach korzystniejszych niż rynkowe w oparciu o pomoc de minimis.

Fundusz Pożyczkowy Koszalińskiej  Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje w ramach Inicjatywy JEREMIE dla „Przedsiębiorczości Akademickiej” preferencyjne mikropożyczki dla przedsiębiorców. Pożyczki skierowane są do mikro przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI 0%

Ogólne warunki udzielania pożyczek:

 • Maksymalna kwota pożyczki 75 000,00 zł
 • Oprocentowanie 0,00 %
 • Prowizja 0,00 %
 • Wymagany wkład własny 0,00 %
 • Czas spłaty do 72 miesięcy (6 lat)

Oferujemy wsparcie finansowe przedsiębiorcom, którzy są:

 • Studentami (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • Absolwentami studiów wyższych (do 48 m-cy od daty ukończenia studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich)
 • Doktorantami
 • Pracownikami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi
 • Uczestnikami studiów podyplomowych w tym MBA
 • Prowadzącymi działalność gospodarczą typu Spin-off, Spin-out

Cel na jaki pożyczka może zostać udzielona:

 • Finansowanie działalności gospodarczej, w tym w szczególności finansowanie działań przyczyniających się do rozwoju mikroprzedsiębiorstwa.

Pożyczka nie może być przeznaczona na:

 • Pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Refinansowanie zadłużenia w tym na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych u innych podmiotów,
 • Spłatę zobowiązań publiczno-prawnych,
 • Współfinansowanie wydatków z innych funduszy Unii Europejskiej, bądź wydatków współfinansowanych z innego instrumentu finansowego UE, funduszy strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
 • Cele obrotowe

DOKUMENTY APLIKACYJNE ORAZ REGULAMIN FUNDUSZU DOSTĘPNE W ZAKŁADCE JEREMIE

Skip to content