JEREMIE dla Przedsiębiorczości Akademickiej

jeremie-aktual_10_2014

NABÓR WNIOSKÓW.
OD DNIA 21-03-2016 R

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że rozpoczyna nabór wniosków na mikropożyczki z Funduszu Pożyczkowego JEREMIE dla Przedsiębiorczości Akademickiej.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała w dniu 22 lutego 2016 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy akceptacji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Umowę Operacyjną nr 4.3/2015/ZFPJ/2/273, na podstawie której realizuje zadania Pośrednika Finansowego w ramach konkursu 4.3/2015/ZFPJ dotyczącego produktu finansowego w postaci Pożyczki Globalnej dla Przedsiębiorczości Akademickiej.Wysokość utworzonego w ramach KARR S.A. Funduszu Pożyczkowego JEREMIE wynosi 2 058 672,16 zł, a mikropożyczki oferowane są przedsiębiorcom na zasadach korzystniejszych niż rynkowe w oparciu o pomoc de minimis.

Fundusz Pożyczkowy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje w ramach Inicjatywy JEREMIE dla „Przedsiębiorczości Akademickiej” preferencyjne mikropożyczki dla przedsiębiorców. Pożyczki skierowane są do mikro przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI 0%

Ogólne warunki udzielania pożyczek:
– Maksymalna kwota pożyczki 75 000,00 zł
– Oprocentowanie 0,00 %
– Prowizja 0,00 %
– Wymagany wkład własny 0,00 %
– Czas spłaty do 72 miesięcy (6 lat)

Oferujemy wsparcie finansowe przedsiębiorcom, którzy są:
-Studentami (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
-Absolwentami studiów wyższych (do 48 m-cy od daty ukończenia studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich)
-Doktorantami
-Pracownikami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi
-Uczestnikami studiów podyplomowych w tym MBA
-Prowadzącymi działalność gospodarczą typu Spin-off, Spin-out

Cel na jaki pożyczka może zostać udzielona:
-Finansowanie działalności gospodarczej, w tym w szczególności finansowanie działań przyczyniających się do rozwoju mikroprzedsiębiorstwa.

Pożyczka nie może być przeznaczona na:
-Pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
-Refinansowanie zadłużenia w tym na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych u innych podmiotów,
-Spłatę zobowiązań publiczno-prawnych,
-Współfinansowanie wydatków z innych funduszy Unii Europejskiej, bądź wydatków współfinansowanych z innego instrumentu finansowego UE, funduszy strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
-Cele obrotowe

 Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce : PROJEKTY->JEREMIE

Skip to content