Rusza SZOWES !!!

W dniu 10 sierpnia 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację projektów wspierających ekonomię społeczną w województwie zachodniopomorskim pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, a Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Na spotkanie przybyła Pani Anna Mieczkowska – członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie – Andrzej Przewoda, Wicedyrektor WUP w Szczecinie – Agnieszka Idziniak oraz Natalia Wagner – Prezes Zarządu KARR S.A., a także dziennikarze lokalnych mediów.

Celem rozpoczynanych przedsięwzięć jest pomoc osobom w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w postaci spółdzielni socjalnej. Przewidziano m.in. usługi animacji lokalnej w tym działania o charakterze animacyjnym, edukacyjnym i integracyjnym, umożliwiające tworzenie podmiotów obywatelskich, wsparcie dla ich rozwoju, tworzenie partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i partycypacji społecznej.

DSC04551 DSC04561 DSC04569 DSC04575

Skip to content