Zaproszenie na spotkanie nt. konkursów w ramach RPO WZ 2014-2020.

Spotkanie informacyjne przedsiębiorców z Województwa Zachodniopomorskiego w szczególności subregionu koszalińskiego nt. możliwości dofinansowania projektów. Omówione zostaną trwające oraz nadchodzące konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 7.09.2016 r. o godz. 12:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie przy ul. Śniadeckich 4.
Celem spotkania jest zwiększenie zainteresowania środkami UE dostępnymi dla szerokich grup odbiorców.

Organizatorem spotkania jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego .

Zgłoszenia udziału proszę przesyłać na adres mailowy: wlemm@wzp.pl lub pod nr telefonu 91-44-19-123.

14242248_1289370047748820_8503986107846144923_o

Skip to content