Spotkanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i Powiatowych Urzędów Pracy z woj.zachodniopomorskiego

W dniach 21-22 listopada w Szczecinie odbyło się spotkanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy. Podczas spotkania pracowano nad podręcznikiem ułatwiającym korzystanie z narzędzi instytucji rynku pracy podmiotom ekonomii społecznej. Cieszy nas niezmiernie zainteresowanie i zaangażowanie ze strony Powiatowych Urzędów Pracy.

J1

Skip to content