ZAPYTANIE OFERTOWE – Usługi facylitacji wspierające proces włączenia społeczności lokalnej na rzecz tworzenia programów rewitalizacji dla gmin: Grzmiąca, Barwice, gmina wiejska Szczecinek

karr-logo

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na realizację zamówienia Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Usługi facylitacji wspierające proces włączenia społeczności lokalnej na rzecz tworzenia programów rewitalizacji dla gmin: Grzmiąca, Barwice, gmina wiejska Szczecinek

ZK2/7.1/2016

do postępowania o udzielenie zamówienia o wartości  powyżej 50 tys. PLN netto udzielanego jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

ZAPYTANIE

Termin składania ofert upływa 16 grudnia 2016 r. o godzinie 15.00

Skip to content