Zapytanie ofertowe na udzielenie gwarancji bankowej/poręczeniowej lub gwarancji ubezpieczeniowej

karr-logo

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na udzielenie gwarancji bankowej/poręczeniowej lub gwarancji ubezpieczeniowej jako dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz składaniem ofert w terminie zawartym w treści zapytania.

 

Zapytanie ofertowe

Skip to content