Spotkanie na temat tworzenia spółdzielni socjalnych

W Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyło się spotkanie w zakresie doradztwa specjalistycznego dotyczącego tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych w ramach projektu pt. Zachodniopomorska Sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego.

Doradztwo prowadził Paweł Klimek – ekspert, członek i działacz sektora pozarządowego – aktualnie Prezes Zarządu Fundacji Witryna Kultury. Od roku 2008 pracuje jako animator/doradca/trener, wspiera rozwój polityki społecznej i gospodarczej z wykorzystaniem rozwiązań narzędzi obszaru ekonomii społecznej. Od ponad 10-lat bezpośrednio zaangażowany w  kreowanie i wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Swoje doświadczenie budował m.in. w organizacjach pozarządowych, podmiotach ekonomii społecznej, podmiotach gospodarczych oraz instytucjach samorządowych, w tym samorządowej instytucji kultury.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak zakładać spółdzielnię socjalną osób prawnych oraz jak funkcjonują one na rynku.

zdjęcia 20 zdjęcia 21 zdjęcia 22 zdjęcia 23

Skip to content