Spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie na temat dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Uprzejmie informujemy, że Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  organizuje spotkanie informacyjne na temat projektu pt.

 

 „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

– przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie 7.4 RPO WZP 2014-2020

 

W ramach projektu udzielamy

Dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

(w tym dla spółdzielni socjalnych)

Spotkanie  odbędzie się w dniu 22 lutego 2017 r. w godz. 10.00-11.00  w Białogardzie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Świdwińska 21a, sala konferencyjna nr 25

Na spotkanie zapraszamy osoby bezrobotne poszukujące pracy w stabilnym przedsiębiorstwie społecznym

Zapraszamy także inne zainteresowane osoby: przedstawicieli NGO, jednostek samorządu terytorialnego, GOPS, MOPS, PCPR, kościelne osoby prawne, spółdzielnie socjalne a także osoby fizyczne chcące założyć przedsiębiorstwo społeczne (w tym uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej) i które w jego ramach chcą zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Wszystkie informacje na temat projektu są  dostępne na stronie www.owes.koszalin.pl w zakładce Dotacje.

Proszę o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie obecności: tel. 094/ 341 63 30, t.janik@karrsa.pl

Skip to content