ZAPYTANIE OFERTOWE

karr-logo

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na realizację zamówienia Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Wybór Wykonawcy usługi dot. zakupu i dostarczenia artykułów spożywczych na potrzeby realizacji projektu

Rewitalizacja na obszarze gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia

realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2/ZE/REW/2017

 

ZAPYTANIE

Termin składania ofert upływa 24 marca 2017 r. o godz. 10.00

 

Skip to content