LISTA RANKINGOWA GRUP INICJATYWNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE RPO 7.4

LISTA RANKINGOWA GRUP INICJATYWNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH

DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE RPO 7.4

 

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim” (UDA-RPZP-07.04.00-32-K001/16)

 

W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzonych w dniach 18-19 marca 2017 roku, wszystkie osoby zgłoszone przez Grupy Inicjatywne zakwalifikowały się do uczestnictwa w projekcie.

 

Poniższa tabele prezentuje wyniki oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych. Ocena stanowi średnią arytmetyczną oceny przyznanej przez dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej.

 

Nr formularza

Liczba uzyskanych punktów

3/FR/7.4 127 pkt.
4/FR/7.4 119 pkt.
1/FR/7.4 116 pkt.
5/FR/7.4 108 pkt.
6/FR/7.4 104 pkt.
2/FR/7.4 85 pkt.

 

Skip to content