Spotkanie Informacyjne dotyczące aplikowania o środki europejskie w ramach Działania 1.5

W imieniu Lokalnego Punktu informacyjnego serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania o środki europejskie w ramach Działania 1.5 – Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji finansowanego z RPOWZ 2014-2020” (Wsparcie na innowacyjne atrakcje turystyczne/produkty turystyczne)”,  które odbędzie się w dniu 30.03.2017 r. w CITY BOX KOSZALIN przy ul. Rynek Staromiejski 14. w godz. 10.00 – 13.30.

SI 30.03.17 plakat

 

Poniżej Program spotkania:

  • 10.00-10.15   Powitanie uczestników i przedstawienie planu szkolenia.
  • 10.15-10.30   Przedstawienie oferty sieci PIFE.
  • 10.30-11.30   Główne założenia konkursu dla Działania 1.5
  • 11.30-11.45   Przerwa.
  • 11.45-12.30   Procedura wyboru projektów.
  • 12.30-13.00   Wniosek o dofinansowanie dla Działania 1.5.
  • 13.00-            Podsumowanie/ pytania od beneficjentów.

Organizator spotkania:

  • Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie, ul. Monte Cassino 2, Koszalin, e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl, tel. 94 317 74 07/05/09
  • Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres: lpi-koszalin@wzp.pl do dnia 29 marca br., do godz. 12.00.O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz dostępny na stronie ogłoszenia o spotkaniu informacyjnym:

http://www.rpo.wzp.pl/o-programie/konferencje-i-szkolenia/spotkanie-informacyjne-w-koszalinie-dotyczace-aplikowania-o-fundusze-europejskie-w-ramach-dzialania-15

Skip to content