Wybór oferty w związku z zapytaniem do projektu „Rewitalizacja gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na usługę zakupu i dostarczenia artykułów spożywczych i jednorazowych naczyń, wpłynęła 1 oferta zgodna z treścią i wymogami formalnymi zapytania.

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS pn. „Rewitalizacja gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”

 

P.H.U. STRYJEWSKA

Teresa Stryjewska

Ul Lubuszan 6

75-848 Koszalin

Otrzymana liczba punktów – 100%

Oferta została wybrana

Skip to content