Trwa nabór wniosków w projekcie „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA – Małe Inicjatywy Lokalne edycja 2”

mikro

TRWA NABÓR WNIOSKÓW

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków w Projekcie „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA – Małe Inicjatywy Lokalne edycja 2”. Wnioski należy wypełnić komputerowo biorąc pod uwagę wskazany maksymalny obszar strony, który można w tym celu wykorzystać, zapisać w formacie .pdf oraz przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail mikrodotacje@karrsa.pl (powiaty koszaliński, M. Koszalin, sławieński, kołobrzeski, białogardzki, wałecki, drawski, szczecinecki, świdwiński, łobeski) lub na adres e-mail komes2010@vp.pl (powiaty stargardzki, choszczeński, pyrzycki, myśliborski, gryfiński, M. Szczecin, M. Świnoujście, goleniowski, kamieński, policki, gryficki) wpisując w temacie wiadomości: „Wniosek aplikacyjny MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA – Małe Inicjatywy Lokalne edycja 2”.

Po przesłaniu wniosku na wskazany adres e-mail, Wnioskodawca najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych otrzyma wiadomość zwrotną z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz numerem, pod jakim został zarejestrowany. W przypadku nie otrzymania wiadomości zwrotnej w podanym wyżej terminie, należy bezzwłocznie skontaktować się z wyznaczonym Operatorem w celu weryfikacji otrzymania przez Operatora wniosku. 

Operator 1 – Fundacja Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych KOMES (powiaty stargardzki, choszczeński, pyrzycki, myśliborski, gryfiński, M. Szczecin, M. Świnoujście, goleniowski, kamieński, policki, gryficki) 

Operator 2 – Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (powiaty koszaliński, M. Koszalin, sławieński, kołobrzeski, białogardzki, wałecki, drawski, szczecinecki, świdwiński, łobeski) 

Planowane daty poszczególnych etapów naboru: 
Terminy Komisji Oceny Wniosków: 26.04.2017r., 30.05.2017r.*, 10.08.2017r.*. 
Termin ogłoszenia listy rankingowej: 15.05.2017 r., 20.06.2017r*., 01.09.2017r*.
Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.06.2017r. 

POWYŻSZE TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANIE. 
*dotyczy przypadku niewykorzystania pełnej puli środków na projekty poddane ocenie podczas poprzednich posiedzeń KOW (w 2017 r. nie przewiduje się limitów wniosków, które otrzymają wsparcie w ramach poszczególnych naborów i posiedzeń KOW)

Informujemy, że od decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie. Wnioski które zostały złożone niezgodnie z regulaminem zostaną odrzucone.

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z REGULAMINEM ZAMIESZCZONYM NA STRONIE WWW.MIKRODOTACJE-MIL.KARRSA.PL lub WWW.KOMES.ORG.PL

W konkursie 2017 do rozdysponowania jest 56 mikrodotacji w łącznej kwocie 280 tys. zł.

 

 

 

 

Skip to content