Program Społecznik – nabór wniosków już od 15 maja 2017 r.

zd

Realizacja Programu SPOŁECZNIK  rozpocznie się w maju 2017 r. i ma głównie na celu rozwój i pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców oraz organizacji pozarządowych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego poprzez przygotowanie do aktywnego współdziałania w społecznościach lokalnych, a następnie wsparcie w postaci mikrodotacji, minimum 500 inicjatyw obywatelskich realizowanych w sferze pożytku publicznego. Zarówno działania animacyjne, jak i nabory realizowane będą z uwzględnieniem podziału na 5 subregionów, co ma na celu efektywne udzielenie wsparcia finansowego przy założeniu, że wsparcie to będzie realizowane na terenie całego Województwa Zachodniopomorskiego. Mikrodotacje udzielane będą w oparciu o otwartą procedurę konkursową w formie finansowej w kwocie do 3000 zł organizacjom pozarządowym na realizację działań statutowych tych organizacji i/lub na realizację działań mieszczących się w działalności statutowej tych organizacji, za które odpowiedzialne będą grupy nieformalne.

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków o dotacje – od 15 maja 2017 r.

Wnioski złożone we wcześniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Skip to content