Spotkanie z mieszkańcami gminy Szczecinek w ramach projektu “Rewitalizacja na terenie gmin woj. zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego “Rewitalizacja na terenie gmin woj. zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” rozpoczęła się aktywna praca z mieszkańcami nad planowaniem konkretnych działań mogących poprawić jakość życia. Gościli nas mieszkańcy miejscowości Dziki, gmina Szczecinek. Frekwencja dopisała, zaangażowanie na wysokim poziomie, dobra energia i twórcza praca najmłodszych zaowocowała sprecyzowaniem wspólnego celu. Przedsięwzięcie zakładające stworzenie infrastruktury opartej na małej architekturze (plac zabaw, rekreacji, integracji i aktywności sportowej) zyskał swoją nazwę “Dzika Integracja”. Idealny start w działania wokół dobra wspólnego. Dziękujemy Mieszkańcom!

re rew rewi rewit rewita

Skip to content