Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego „Program Społecznik – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych” zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest: 

Pełnienie funkcji animatora/animatorki w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „„Program Społecznik – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych” na terenie jednym z 5 subregionów województwa zachodniopomorskiego:

1. Miasto Szczecin, powiat policki – 2 osoby

2. Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski – 1 osoba

3. powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki – 1 osoba

4. Miasto Koszalin, powiaty koszaliński, sławieński, szczecinecki – 2 osoby

5. powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki – 1 osoba

Zamawiający łącznie zamierza zaangażować 7 animatorów/animatorek.

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego lub pocztą tradycyjną na adres Koszalin 75-216, ul. Przemysłowa 8 (decyduje data wpływu oferty) lub na adres e-mail karrsa@karrsa.pl w terminie do dnia 25 kwietnia 2017 r., godz. 15:30, z dopiskiem: OFERTA – ANIMATOR.

ZAPROSZENIE + ZAŁĄCZNIKI_animacja SPOŁECZNIK

Skip to content