Lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na tworzenie miejsca pracy i wsparcia pomostowego

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową wniosków o przyznanie środków na tworzenie
miejsca pracy i wsparcia pomostowego w ramach projektu pn.

“Sieć Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej –
przedsiębiorczość społeczna w regionie koszalińskim”

w ramach RPO 2014 -2020 Priorytet VII Włączenie społeczne

lista rankingowa

Skip to content