Zapytanie ofertowe – realizacja działania animacyjnego dla miejscowości Godzimierz, Gmina Szczecinek

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Realizacja działania animacyjnego, w ramach którego zostanie zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej

w ramach projektu pn.  „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

Nr postępowania: 2/KARR/REW/2017

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: realizacja działania animacyjnego, w ramach którego zostanie zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcie inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej (dalej działania animacyjne) dla miejscowości Godzimierz, Gmina Szczecinek.

OPIS GODZIMIERZ

ZAPYTANIE DZIAŁANIA ANIMACYJNE GODZIMIERZ

Zal.nr 1_Wzor formularza oferty (1)

Zal.nr 2_Oswiadczenie

Zal.nr 3_Wykaz kadry

Zal.nr 4_Wzor umowy

 

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:

1. osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 8, 75-216

2. pocztą tradycyjną na adres: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 22.05.2017 r. do godz. 09:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Skip to content