ZAPYTANIE OFERTOWE – artykuły promocyjne

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wybór Wykonawcy usługi dot. opracowania i wydruku pakietów na spotkania doradcze i informacyjne w ramach projektu

„Program Społecznik
– zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”.

Zamówienie dotyczy:

 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane

39294100-0 Artykułu informacyjne i promocyjne

Zapytanie artykuły promocyjne

 

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu i wydruku pakietów na spotkania doradcze i informacyjne: notesów, długopisów, teczek i plakatów.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin składania ofert upływa 22 maja 2017 r. o godzinie 10.00

Skip to content