Zapytanie ofertowe – ogłoszenia prasowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie w prasie w ramach promocji projektu

„Program Społecznik

 – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”

Zamówienie dotyczy:

79970000-4  Ogłoszenia prasowe

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie w prasie o zasięgu regionalnym (województwo zachodniopomorskie) ogłoszeń o treści dotyczącej promocji projektu wraz z uwzględnieniem logotypów graficznych (logo Pomorze Zachodnie i Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin składania ofert upływa 22 maja 2017 r. o godzinie 10.00

Skip to content