INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

karr-logo

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

w postępowania o zamówienie publiczne na:

Realizacja działania animacyjnego, w ramach którego zostanie zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej

w ramach projektu pn.  „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się
w Specjalnej Strefie Włączenia”.

Nr postępowania:4/KARR/REW/2017

zawarcie_umowy w postępowaniu 4_KARR_REW2017

Skip to content