Zaproszenie do zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych

  Bez tytułu

Zaproszenie do zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych dokumentacji rekrutacyjnej  do Projektu „Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych”

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu  „Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego, zaprasza Państwa tj. mikro, małych i średnich Przedsiębiorców do zgłaszania uwag do dokumentacji rekrutacyjnej zamieszczonej poniżej.

Aby przesłać do nas swoje uwagi należy pobrać i wypełnić załączony Formularz zgłaszania uwag do dokumentacji rekrutacyjnej do Projektu  „Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych” i odesłać na adres m.skiba@karrsa.pl lub l.drazkiewicz@karrsa.pl w terminie do 22 czerwca 2017 roku.

Skip to content