Zaproszenie do składania ofert

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu

„Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych”

nr RPZP.06.01.00-32-K004/16 realizowanego w ramach działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu  popytowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

zaprasza Państwa do składania ofert, którego przedmiotem jest

dostawa materiałów biurowych 

Szczegółowy opis zamówienia -> zapytanie ofertowe – materiały biurowe

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 7 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.
Miejsce dostarczenia materiałów: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b.gorecka@karrsa.pl lub pisemnie na adres Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin do dnia 12 lipca 2017 r. do godziny 15.30.

załącznik nr 1 formularz ofertowy

załącznik nr 2 oświadczenie

ROZSTRZYGNIĘCIE

rozstrzygniecie postępowania

Skip to content