INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Nr postępowania: 10/KARR/REW/2017

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w postępowania o zamówienie publiczne na:

Realizacja działania animacyjnego, w ramach którego zostanie zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej

w ramach projektu pn.  „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

Nr postępowania: 10/KARR/REW/2017

  

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako zamawiający, działając zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu zamówienia udzielono:

 

LMP Sp. z o.o., ul. Harcerska 2, 78-400 Szczecinek

 

Umowę podpisano w dniu: 16.08.2017 r.

udzielenie zamówienia 10

Skip to content