Wyniki uzupełniającego naboru partnera Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Wyniki uzupełniającego naboru partnera Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Informujemy iż w wyniku ogłoszonego uzupełniającego naboru na partnera Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej wpłynęła jedna oferta spełniająca wszelkie wymogi. Złożona oferta została wybrana do realizacji.

 

Oferta nr 1

Fundacja Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych KOMES

Ul. Gen Rayskiego 3/19

78-426 Szczecin

Skip to content