„Nowe unijne przepisy o ochronie danych osobowych – jak przygotować się do zmian w PES”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego prowadzi dzisiaj w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. dwudniowe szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i zmian, jakie nas czekają.

W spotkaniu bierze udział 20 przedstawicieli PES z regionu koszalińskiego.

Nowe przepisy prawne zaczną obowiązywać od 25.05.2018 roku. Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzą się przede wszystkim, w jaki sposób wypełniać wymagania RODO.

Całe szkolenie oparte jest na praktycznym stosowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w powiązaniu z innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (KRI, ISO 27 000, dostęp do informacji publicznej), podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę jak praktycznie przeprowadzić przygotować się do wdrożenia RODO w tym: jak przygotować dokumentację wraz z procedurami wskazanymi w RODO, analizę ryzyka, w jaki sposób wdrożyć nowe wymagania i w jaki sposób przetwarzać dane osobowe aby uniknąć kar finansowych przewidzianych w nowych przepisach prawnych. Szkolenie jest oparte na wiedzy praktycznej oraz  na dużej interakcji pomiędzy trenerem a uczestnikami szkolenia.

Szkolenie prowadzi Przemysław Chojnowski – trener z zakresu ochrony danych osobowych oraz praktyk bazujący na doświadczeniu nabytym w trakcie realizacji wielu szkoleń oraz zadań związanych z przygotowaniem praktycznym firm w zakresie realizacji ochrony danych osobowych.

szkolenie 1 szkolenie 2

Skip to content