Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania Partnerstwa na rzecz realizacji Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kołobrzeskim

W dniu 14 grudnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu podpisany  został list intencyjny w sprawie powołania Partnerstwa na rzecz realizacji Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kołobrzeskim.

Celem partnerstwa jest rozwój ekonomii społecznej w Powiecie Kołobrzeskim w ramach projektu „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego, finansowanego z Funduszy Europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Głównym realizatorem planu i Liderem partnerstwa jest Powiat Kołobrzeski.

List podpisała Pani Prezes Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – Natalia Wegner.

a

Źródło: https://www.powiat.kolobrzeg.pl/aktualnosc-2140-podpisanie_listu_intencyjnego.html

Skip to content