Oferta pracy

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poszukuje osób do pracy w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych” na stanowisku:

DORADCA ROZWOJOWY/DORADCZYNI ROZWOJOWA

Opis stanowiska:

 1. Inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie pozyskiwania klientów z terenu województwa zachodniopomorskiego zainteresowanych realizacją usługi rozwojowej;
 2. Rekrutacja uczestników projektu i weryfikacja ich kwalifikowalności, w tym w zakresie możliwości uzyskania pomocy de minimis i/lub pomocy publicznej;
 3. Pomoc w przygotowaniu diagnozy potrzeb w zakresie korzystania z usług rozwojowych lub w przypadku indywidualnego zapotrzebowania samodzielne dokonanie diagnozy potrzeb;
 4. Przygotowanie i prowadzenie kompleksowej, zindywidualizowanej usługi doradczej w oparciu o bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami/przedsiębiorstwami;
 5. Opracowanie wspólnie z przedsiębiorcami/przedsiębiorstwami wniosków/formularzy niezbędnych dla realizacji usługi rozwojowej (Baza Usług Rozwojowych, „giełda usług”);
 6. Wsparcie przedsiębiorców/przedsiębiorstw  w zakresie korzystania z Bazy Usług Rozwojowych;
 7. Prowadzenie i nadzorowanie etapu podpisywania umowy na realizację usług rozwojowych, oceny zrealizowanych usług rozwojowych;
 8. Nadzór nad rozliczeniem udzielonego przedsiębiorcom/przedsiębiorstwom wsparcia;
 9. Kontrola i monitoring udzielonej usługi rozwojowej;
 10. Prowadzenie dokumentacji działania, bieżącego i kwartalnego monitoringu oraz ewaluacji realizowanej usługi;
 11. Inne działania zlecone przez Koordynatora projektu i/lub Zarząd KARR S.A.

 

Miejsce świadczenia pracy: obszar województwa zachodniopomorskiego

 

Wymagania:

–       co najmniej 2-letnie doświadczenie we współpracy z sektorem mikro, małych, średnich  przedsiębiorstw, w tym w zakresie usług doradczych/szkoleniowych;

–       doświadczenie i wiedza w zakresie udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis;

–       wykształcenie wyższe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe;

–       inne uprawnienia, osiągniecia istotne przy realizacji zadań doradcy rozwojowego/doradczyni rozwojowej;

–       mobilność – posiadane prawo jazdy kategorii B

 

Oferujemy:

–       umowę o pracę na 1/2 etatu;

–       atrakcyjny system wynagrodzeń;

–       możliwość rozwoju;

–       dobrą atmosferę i kulturę pracy

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres mailowy:

karrsa@karrsa.pl do dnia 22 grudnia 2017 roku podając w tytule maila APLIKACJA DORADZTWO ROZWOJOWE

 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi osobami.

 

Prosimy o umieszczenie w aplikacji poniższej informacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie danych osobowych Dz. U.  nr 133 poz. 883 z poźn. zm.)

OFERTA PRACY

Skip to content