SPOTKANIE INFORMACYJNE JEREMIE 2

Dnia 30-01-2018 odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia finansowego i kadrowego dla przedsiębiorców. Organizowane przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego SA, Powiatowy Urząd Pracy, Północną Izbę Gospodarczą. Jednym z tematów spotkania była oferta KARR SA w ramach Jeremie 2 dotycząca Instrumentów Finansowych: Mikropożyczka, Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna wspierających rozwój przedsiębiorców woj. zachodniopomorskiego, w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.

Skip to content