ZAPYTANIE OFERTOWE

logo

Wybór Specjalisty ds. Zamówień Publicznych”

dotyczy:

 przygotowanie zapytań ofertowych, SIWZ i przeprowadzenie postępowań przetargowych
w ramach zadania publicznego polegającego na regrantingu na terenie Pomorza Zachodniego
z wykorzystaniem mikrodotacji i budżetu obywatelskiego.

Przedmiotem zamówienia jest wybór specjalisty ds. zamówień publicznych na przygotowanie zapytań ofertowych, SIWZ i przeprowadzenie postępowań przetargowych w ramach zadania publicznego polegającego na regrantingu na terenie Pomorza Zachodniego z wykorzystaniem mikrodotacji i budżetu obywatelskiego.

 

Termin składania ofert upływa  28 lutego 2018 r. o godzinie 15:30

1. Wykonawca powinien złożyć ofertę wraz z załącznikami na jeden z poniższych sposobów:

  • elektronicznie na adres karrsa@karrsa.pl ,
  • osobiście w Sekretariacie Zamawiającego, biurze  mieszczącym się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Przemysłowa 8

75-216 Koszalin, II piętro

czynnym w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00,

  • przesłać pocztą lub kurierem na adres (liczy się data wpływu do Biura Zamawiającego):

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Przemysłowa 8

75-216 Koszalin

 

zamówienia SPOŁECZNIK

oświadczenie

formularz ofertowy

Skip to content