Wyniki zapytania ofertowego nr 1/KARR/2018

logo

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym zapytaniem nr 1/KARR/2018 informujemy iż w ramach zapytania wszystkie oferty, które wpłynęły były złożone w oparciu o cenę za 1 godzinę pracy przewyższającą wartość, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia a wynosi ona 60 zł brutto za 1 godzinę pracy.

W związku z powyższym do realizacji zadania nie został wybrany żaden z Oferentów biorących udział w postępowaniu.

Skip to content