Zaproszenie do składania ofert Nr 1/ZP/SPO/2018

logo

Zaproszenie do składania ofert Nr 1/ZP/SPO/2018

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. Program SPOŁECZNIK 2018” zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu na usługi społeczne o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 750 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Pełnienie funkcji animatora lokalnego/animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „Program SPOŁECZNIK 2018” na terenie jednego z 5 subregionów województwa zachodniopomorskiego:

1. Miasto Szczecin, powiat policki – 3 osoby.

2. Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski – 2 osoby.

3. Powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki – 2 osoby.

4. Miasto Koszalin, powiaty: koszaliński, sławieński, szczecinecki – 2 osoby.

5. Powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki – 2 osoby.

 

Zamawiający zamierza zaangażować łącznie 11 animatorów/animatorek lokalnych.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: spolecznik_zp@karrsa.pl w terminie do dnia 16 marca 2018 r., godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: SPOŁECZNIK 2018 – ANIMATORZY.

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

Zapytanie_Społecznik_2018_Animatorzy

 

Skip to content