Zaproszenie do składania ofert Nr 3/ZP/SPO/2018

logo

Zaproszenie do składania ofert Nr 3/ZP/SPO/2018

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. Program SPOŁECZNIK 2018” zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Pełnienie funkcji:

1)    specjalisty / specjalistki ds. rozliczeń mikrodotacji ORAZ

2)    specjalisty / specjalistki ds. budżetu obywatelskiego

w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „Program SPOŁECZNIK 2018”.

Zamawiający zamierza zaangażować łącznie 2 specjalistów/specjalistki: 1 ds. rozliczeń mikrodotacji i 1 ds. rozliczeń budżetu obywatelskiego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: spolecznik_zp@karrsa.pl w terminie do dnia 16 marca 2018 r., godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: SPOŁECZNIK 2018 – SPECJALIŚCI.

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

Zapytanie_Społecznik_2018_Specjaliści

 

 

Skip to content