Zaproszenie do składania ofert Nr 4/ZP/SPO/2018

logo

Zaproszenie do składania ofert Nr 4/ZP/SPO/2018

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. Program SPOŁECZNIK 2018” zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Pełnienie funkcji obsługi księgowej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „Program SPOŁECZNIK 2018”.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: spolecznik_zp@karrsa.pl w terminie do dnia 16 marca 2018 r., godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: SPOŁECZNIK 2018 – KSIĘGOWOŚĆ.

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

Zapytanie_Społecznik_2018_Księgowość

 

 

Skip to content