Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP

yt

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o granty na doradztwo w ramach projektu „Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP” Działanie 1.16 RPO WZ 2014-2020, które odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. (czwartek), o godz. 10:30, w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., przy ul. św. Ducha 2, 70-205 Szczecin (sala konferencyjna na parterze).

 

Program spotkania:

10.30 – 10:40  – Powitanie uczestników i przedstawienie planu spotkania

10:40 – 11:30  – Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie:

  • przedstawienie zasad ubiegania się o granty na doradztwo, w tym m.in. procesu naboru, kryteriów wyboru projektów i zasad refundacji
  • omówienie wzoru wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami, w tym wyjaśnienie wątpliwości związanych z wypełnieniem wniosku

11:30 – 11:45  – Przerwa

11:45 – 12:30  – Przedstawienie ofert Instytucji Otoczenia Biznesu województwa zachodniopomorskiego w zakresie specjalistycznego doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

12:30 -13:00  – Konsultacje indywidualne, zakończenie spotkania.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu  poprzez przesłanie stosownego maila na adres innowacje@zarr.com.pl najpóźniej do dnia 29.03.2018 r. (piątek).

 

Jednocześnie przypominamy o możliwości bezpłatnych konsultacji z Doradcą Przedsiębiorcy w Biurze Projektu, ul. św. Ducha 2, 70-205 Szczecin (pokój nr 8) – w dni robocze, w godz. 8:00-16:00 –
w zakresie ubiegania się o granty oraz oferty zachodniopomorskich IOB.

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

 

W przypadku pytań, informacji udziela p. Samanta Ułybin – Doradca Przedsiębiorcy, tel. 91 813 64 51.

 

Więcej informacji o projekcie: http://www.zarr.com.pl/pl/granty-na-doradztwo

Skip to content