Zaproszenie – Działanie 7.1 RPO WZ (typ 3) – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków (09.04.2018r. do 08.05.2018r.)

yt

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że 8 marca 2018 r., ogłoszony został nabór wniosków w ramach Działania 7.1  Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej  RPO WZ 2014–2020 (typ 3)- Konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K36/18, który potrwa od 09.04.18 r. do 08.05.18 r.

 

Dnia 26.03.2018 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

oraz

dnia 28.03.2017 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,

 

odbędą się spotkania informacyjne dotyczące przedmiotowego naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych.

 

W trakcie spotkania zostaną szczegółowo omówione kryteria obowiązujące w ramach konkursu, ze wskazaniem na które aspekty należy zwrócić szczególną uwagę.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o oddelegowanie na spotkanie tych osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w pracę nad wnioskiem z ramienia Państwa instytucji  w ramach przedmiotowego naboru.

 

Ogłoszenie o konkursie nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K36/18 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem: https://www.wup.pl/rpo/dzialanie-7-1-typ-3-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-trybie-konkursowym/

 

Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 21 marca 2018 r. do godz. 14:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego Formularz-zgłoszeniowy-7.1-typ-3-RPO-WZ-13-08-03-2018-1

 

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.

 

 

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt z Biurem Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, mieszczącym się przy ul. A. Mickiewicza 41, tel. (91) 42 56 163/164, e-mail: efs@wup.pl lub w Koszalinie, ul. Słowiańska 15 a, tel. (94) 344 50 25/26, e-mail: efskoszalin@wup.pl.

 

Skip to content