Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Nr 1/ZP/SPO/2018

spolecznik_2018_1

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK 2018” przeprowadziła postępowanie na usługi społeczne o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 750 000,00 euro, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji animatora lokalnego/animatorki lokalnej dla 5 subregionów województwa zachodniopomorskiego.

 

WYBÓR ANIMATORZY SPOŁECZNIK 2018

Skip to content