Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Nr 2/ZP/SPO/2018

spolecznik_2018_1

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Nr 2/ZP/SPO/2018

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK 2018” przeprowadziła postępowanie o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji:

Asystenta / Asystentki ds. mikrodotacji – 1 osoba

Asystenta / Asystentki ds. budżetu obywatelskiego – 1osoba

WYBÓR OFERTY ASYSTENCI

Skip to content