Zaproszenie do składania ofert Nr 1/ZP/SPO/2018 – Postępowanie uzupełniające

spolecznik_2018_1

Zaproszenie do składania ofert Nr 1/ZP/SPO/2018 – Postępowanie uzupełniające

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK 2018” zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu uzupełniającym na usługi społeczne o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 750 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Pełnienie funkcji animatora lokalnego/animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „Program SPOŁECZNIK 2018” na terenie subregionu nr 2 województwa zachodniopomorskiego obejmującego obszar: Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski – 1 osoba.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: spolecznik_zp@karrsa.pl w terminie do dnia 9 kwietnia 2018 r., godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: SPOŁECZNIK 2018 – ANIMATORZY UZP.

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

Zapytanie_Społecznik_2018_Animatorzy_uzupełniające

Skip to content