Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Nr 1/ZP/SPO/2018 – Postępowanie uzupełniające nr 2

społecznik logo

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK 2018” przeprowadziła kolejne postępowanie uzupełniające na usługi społeczne o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 750 000,00 euro, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „Program SPOŁECZNIK 2018” na terenie subregionu województwa zachodniopomorskiego nr 3: Powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki – 1 osoba.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – animator uzupełniające

Skip to content