INFORMACJA O ANULOWANIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/ZP/FIO/2018

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o anulowaniu zamówienia na Dostawę materiałów promocyjnych w ramach realizowanego projektu MIKRODOTACJE 2018, Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Przyczyną anulowania jest brak możliwości podpisania umowy z Oferentem.

Powtórne zapytanie ofertowe w tej sprawie zostanie ogłoszone w terminie do 29.08.2018.

 

Skip to content